Posts Tagged документ

Інформація про програму Моя бухгалтерія

Sunday, October 26th, 2008

Відсутні поняття: закрити рік, завершити місяць.
Балансові рахунки і субрахунки легко додаються і коректуються користувачем.
Програма істотно краще за інших організовує систему обліку реалізації по оплаті., автоматично веде облік сплачених рахунків-фактур, видає звітність в розрізі кожного балансового рахунку, сплачених або неоплачених товарів, по будь-якій довільній вибірці покупців і постачальників, по будь-якому з 5 рівнів розміщення товарно-матеріальних цінностей.
Об’єкт основних фондів може складатися з будь-якого числа складових, по кожному з яких ведеться окреме нарахування амортизації.
Автоматично расчитиваєтся головна книга, оборотно-сальдова відомість, журнали-ордери, журнали продажів і покупок, бухгалтерський баланс, податкова декларація і інші звітні документи. Расчитиваются доходи від реалізації товарів, продажу по залишках товарів, друкуються етикетки (цінники) і багато що інше. Передбачена можливість настройки вихідних документів, друк в режимах DOS і(або) Windows, експорт вихідних документів в EXCEL, індивідуальне призначення прав на коректування інформації для кожного бухгалтера. І все це на порядок простіше і …

документ →

Схожі записи

Загальні відомості про управлінський - бухгалтерській програмі ФОЛІО Бухмастер

Tuesday, October 21st, 2008

Будучи модулем КИЦЬ “ФОЛІО Купець” , бухгалтерська програма Бухмастер може використовуватися в його складі, або - самостійно. При цьому забезпечується обмін даними з іншими модулями корпоративної системи. Зокрема, передбачена автоматична взаємодія з складськими програмами ФОЛІО WinСклад. У автоматичному режимі підтримується постійний зв′язок поточної бухгалтерської і складської інформації з автоматичним же оновленням даних бухгалтерії при зміні складських і платіжних документів.
Короткий опис функціональних можливостей бухгалтерських програм
Програма дає можливість бухгалтерові будувати облік будь-якої спрямованості і складності без залучення програмістів або фахівців з настройки.
Бухгалтерські проводки в ФОЛІО Бухмастер мають необмежене число аналітичних ознак по дебету, кредиту і проводці в цілому. Аналітичні розрізи з кількісним, сумовим і якісним обліком можуть будуватися користувачем самостійно з додаванням для кожного розрізу довільного числа необхідних значень, що фіксуються, для кожної проводки. Кількість аналітичних довідників і ступінь деталізації кожного з …

документ →

Схожі записи

ЛигаБухгалтер

Sunday, October 12th, 2008

Всі матеріали підтримуються в актуальному стані, поповнюються новими бланками і новою довідковою інформацією.
• Типові договори - зразки цивільно-правових договорів і процесуальних документів.
• Довідники - різноманітна довідкова інформація (норми, правила, ставки, індекси, курси валют і ін.), представлена у вигляді списків, таблиць і тому подібне.
• Термінологічний словник - містить визначення термінів, сформульовані в нормативних актах.
• Функціональні можливості систем ЛІГА:ЗАКОН дозволяють швидко і зручно працювати з будь-якими об’ємами інформації, яку містять системи.

документ →

Схожі записи

Програма для бухгалтера

Monday, October 6th, 2008

При необхідності користувач може самостійно додавати “свої” колонки, визначати порядок розташування колонок на екрані, управляти їх видимістю і т.п. В таблиці легко групувати і аналізувати дані. Система містить готові рішення формування одних документів на основі інших. Проте бухгалтер може додати “свої” варіанти. Облік базується на первинних документах. Аналітика може задаватися на рівні документа, проводки і звіту. Особлива увага в системі приділена автоматизації розрахунків.

. Приклад - повністю автоматичний розрахунок в обліку ОС вигляду і величини різниць по ПБУ 18/02, можливості автоматичного формування книг продажів і покупок і ін.
В системі “Комтех” основою бухгалтерського обліку є план рахунків, що легко настроюється, з необмеженим рівнем вкладеності рахунків і субрахунків. Кожному рахунку-субрахунку можуть бути приписані потрібні аналітичні ознаки. Різноманітні звіти є “живими”. З рядка звіту можна увійти в породжувач її первинний …

документ →

Схожі записи

Довідник по новому бухгалтерському обліку

Sunday, October 5th, 2008

Кожна проводка в схемі супроводжується коментарями наших фахівців і посиланнями на всі необхідні нормативні документи, з якими можна відразу ж ознайомиться. Регулярні оновлення довідника дозволять бухгалтерові знаходиться в курсі всіх останніх подій. До кінця наступного року користувачі нашого довідника матимуть більшість всіх теоретично і практично можливих схем бухгалтерських проводок для всіх видів і напрямів підприємницькій діяльності.
Довідник має:

структуровану базу даних по готових і вивірених схемах проводок;
найбільш необхідні нормативні акти, пов′язані з обліком;
зручний і багатофункціональний інтерфейс для професійної роботи. Довідник надає користувачеві 2 групи можливостей:
1. Базові можливості:

робота з одиничними проводками
робота з схемами проводок 2. Додаткові можливості

робота з текстами нормативних і коментуючих документів


документ →

Схожі записи

Популярно про Буран

Sunday, September 21st, 2008

Якщо бухгалтер сам створює документ (наприклад, витратну накладну або платіжне доручення), то процес створення виконується прямо на комп’ютері і створений документ тут же друкується на принтері. Якщо документ поступає ззовні (наприклад, прибуткова накладна, банківська виписка), то його потрібно просто ввести в комп’ютер. Робота із створення і введення первинних документів займає основну частину часу при комп’ютерному обліку.
Отже, всі первинні документи вже в комп’ютері. Що ж далі? На основі цих документів потрібно сформувати самі різні звіти : відомості, журнали, книги і інші реєстри. Ось цим і займається програма БУРАН. Саме тому основну частину часу при комп’ютерному обліку бухгалтер працює з первинними документами, - адже потрібний звіт комп’ютер сформує сам і роздрукує у будь-який момент . БУРАН уміє формувати широкий набір звітів. Не всі вони знадобляться конкретно у Вашій роботі, Ви використовуватимете тільки ті звіти, які Вам потрібні. Отже, робота …

документ →

Схожі записи

1 2 3 4 5 6