Posts Tagged облік

Програма Бухгалтер

Friday, September 26th, 2008

Інші програми - Програма Бухгалтер

Навіть при пошкодженні Windows всі дані в програмі будуть гарантовано збережені.
Алгоритм установки програми на комп’ютері незвичайно простий. Спочатку копіюються два файли з дистрибутивної дискети на жорсткий диск (бажано в окрему теку). Потім запускається виконавчий файл buh.exe (з піктограмою “білий хрест”). У вікні, що з’явилося, вводиться найменування національної валюти (повне “Гривня”, коротке “грн”), привласнений пароль і натискається “ОК”. От і все, програма готова до роботи.
На знов створених підприємствах спочатку в програмі заповнюють довідники рахунків і контрагентів і починають роботу з програмою з введення першої проводки. На підприємствах, що діють, проводиться введення початкових ос-татков. Ця операція повинна бути виконана датою на один день раніше дня, з якого використовуватиметься ця програма.
Програма може працювати в мережі з необмеженим числом користувачів. Для діставання доступу до загальної бази кожен користувач отримує від розробника власний пароль. Для виключення втрат даних в програмі передбачена операція архівації і відновлення.
Існує можливість ведення обліку декількох підприємств, для чого використовується перемикач …

облік →

Схожі записи

Програма Зарплата 20082007

Thursday, September 25th, 2008


Програма веде повний перелік кадрових і персональних даних, необхідних для розрахунку заробітної плати і для здачі звіту в податкові органи і Пенсійний фонд РФ. Кадрові переміщення, Список постійних нарахувань співробітника, Відрядження, Додаткові відомості про співробітника з роздруком встановлених форм документів.
Персоніфікований облік.
Дані персоніфікованого обліку автоматично переносяться з кадрових даних і заробітної плати. Якщо заробітна плата не ведеться, то відомості про заробіток можуть формуватися уручну. Програма дозволяє сформувати анкети і індивідуальні відомості і здати звіт до Пенсійного фонду РФ в роздрукованому вигляді і на дискеті (по форматах 4.00).
Ведення поденного і почасового табеля обліку робочого часу із застосуванням різних графіків роботи.
Ведення табеля обліку робочого часу здійснюється на основі виробничого календаря, в якому крім пропонованих програмою п’ятиденного і шестиденного графіків можливо ввести будь-який інший графік робочого часу, вживаного на підприємстві. Після вказівки виду графіка для кожного співробітника в табелі ведеться фактичний …

облік →

Схожі записи

БУРАН - комплексна бухгалтерія

Saturday, September 20th, 2008

Програма адаптується під конкретні потреби і особливості обліку шляхом настройки необхідних типів документів: бухгалтер визначає набір документів, які використовуються в обліку, і задає схему проводок за кожним типом документа.
Основні функції програми:

введення, редагування і друк документів (прибуткові і витратні накладні, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, акти списання і т.п.)
автоматичне формування проводок
схема проводок настроюється бухгалтером
синтетичний і аналітичний облік
оборотна відомість, головна книга, журнал-ордер, дебітори і кредитори, звірка взаєморозрахунків, матеріальний звіт, зведені проводки і інші звіти
отримання звітів за будь-який період
друк звітів на російській або українській мові
редагування друкарських форм документів і звітів за допомогою конструктора звітів
основні засоби і розрахунок зносу
бюджетний облік (меморіальні ордери, кошторис, звіти в казначейство)
автоматичне списання за середньою ціною залишку …

облік →

Схожі записи

Небагато історія

Friday, September 19th, 2008

Розроблений також новий підхід до організації в програмі спільної роботи в локальній мережі.
Розробка програми БУРАН була почата в 1997 році. У 1999 році створена перша версія програми, якою привласнений номер 5 для спадкоємності з попереднім поколінням програм.

облік →

Схожі записи

Журнал операцій

Tuesday, September 16th, 2008

У всіх програмах всі первинні документи (платежки, накладні, рахунки-фактури, акти, довідки і т.д.) і вся бухгалтерська звітність в паперовому і електронному вигляді (баланс, звіт про прибутки і збитки) формуються в MS Excel БЕЗКОШТОВНО!

ФОРМУВАННЯ РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - ШВИДКО І БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Призначення програми
Модуль «Журнал операцій» призначений для ведення синтетичного і аналітичного обліку господарської діяльності підприємства і формування всіх необхідних регістрів бухгалтерського обліку.
Зв′язок з рештою функцій
У випадку, якщо модуль «Журнал операцій» отримується разом іншими функціями програми «Правконс: Підприємство», то у форму журналу операцій автоматично потрапляють проводки сформовані з таких модулів як облік покупок, облік продажів, виробництво, банк, каса, розрахунок зарплати і її виплата, сплата податків із зарплати, амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Залежно …

облік →

Схожі записи

Програма для обліку основних засобів і розрахунку амортизації основних засобів

Monday, September 15th, 2008

Для розрахунку достатньо тільки завести показники первинної вартості і термін корисного використання.
- На основі введених даних програми Облік основних засобів автоматично розрахує річну норму і суму щомісячних відрахувань по амортизації.
- Використовуючи кнопку “Амортизація” можна проглянути весь розрахунок за рік: щомісячні суми, залишкову вартість за станом на кожен місяць.
- У програмі враховані особливості числення амортизації по податковому обліку для об’єктів, придбаних до 2002 року.
3. Автоматичне формування проводок по нарахуванню амортизації.
- програми Облік основних засобів передбачає автоматичне формування проводок по нарахуванню амортизації в Журнал операцій.
- Проводки формуються останнім днем місяця по всіх найменуваннях ОС і НМА.
Відповідно до Ухвали Держкомстату Росії від 21.01.2003 P7 в програму внесені зміни в частині заповнення первинних документів по обліку основних засобів.
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Починаючи з 2006 року в програмах Правконс передбачені більш широкі можливості обліку основних засобів …

облік →

Схожі записи