Posts Tagged програма

Бухгалтер

Wednesday, October 22nd, 2008


Переваги програми:

невеликий розмір - вся бухгалтерія уміщатиметься на одній дискеті;
швидкодія виконуваних операцій і формування звітів;
не вимагає інсталяції - скопіював і працюй;
не боїться зносу Windows - гарантія збереження даних;
можливість ведення бухгалтерії декількох підприємств, незамінна для аудиторів і бухгалтерів, що працюють на декількох підприємствах одночасно;
розмежування доступу;
робота в мережі до 10 користувачів;
відсутність складної для розуміння і об’ємної супровідної документації.

програма →

Схожі записи

Загальні відомості про управлінський - бухгалтерській програмі ФОЛІО Бухмастер

Tuesday, October 21st, 2008


Бухгалтерські проводки в ФОЛІО Бухмастер мають необмежене число аналітичних ознак по дебету, кредиту і проводці в цілому. Аналітичні розрізи з кількісним, сумовим і якісним обліком можуть будуватися користувачем самостійно з додаванням для кожного розрізу довільного числа необхідних значень, що фіксуються, для кожної проводки. Кількість аналітичних довідників і ступінь деталізації кожного з них визначається самим бухгалтером. Доступ до роботи з проводками на певних робочих місцях може бути обмежений по бухгалтерських рахунках або функціях програми. Поставляється повний комплект готових типових проводок для бухгалтерського і податкового обліку .
Господарські операції
В бухгалтерських програмах ФОЛІО проводки об’єднані в господарські операції, що мають свої реквізити - дату, суму і опис. Господарські операції можуть бути згруповані бухгалтером в теки. Зручний вибір потрібного розрізу з дерева господарських операцій.
Бухгалтерські звіти і звітність для податкової інспекції


програма →

Схожі записи

Компютерна програма Головний бухгалтер

Monday, October 20th, 2008

установах
Зразок Тарифікації
Інструкція до програми “Головний бухгалтер” (Додається в інсталяційній програмі)
Мінімальні системні вимоги :
операційна система Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista, 50MB вільного місця на диску, доступ до MySql Server.

програма →

Схожі записи

Бест Зарплата

Saturday, October 18th, 2008

При необхідності програма автоматично передає сформовані звітні документи в систему формування звітів в державні структури БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС.
Основні можливості, що надаються програмою
Програма надає можливість:
- ведення особових рахунків працівників
- розрахунку заробітної плати, як по окремих підрозділах, так і в цілому по підприємству
- розрахунку заробітної плати, як за поточний період, так і перерахунок за попередні періоди
- розрахунку нарахувань до фондів як по підприємству в цілому, так і окремо по працівниках
- розрахунку заробітної плати з урахуванням часткової виплати працівникам зарплати
- формування документів для перекладу виплат працівникам і аліментів на рахунки в банк
- збереження архіву розрахункових листів впродовж поточного і повного минулого року
- настройки типової схеми розрахунку заробітної плати згідно специфічним вимогам
- створення власних видів оплат і нарахувань до фондів і програм їх розрахунку
- коректування типових програм розрахунку нарахувань і утримань і програм нарахувань до фондів
- формування і створення власного комплекту звітних документів

програма →

Схожі записи

Інотек Бухгалтер Вестерн

Thursday, October 16th, 2008

Відмітною особливістю програми від інших систем є те, що проводки в різних книгах, створені на основі однієї типової операції завжди зв′язані, тобто користувач завжди може визначити, якими проводками одна і та ж господарська операція відображена в різних книгах.
Програма ІНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН має сьогодні наймогутніший в Росії аналітичний облік, включаючи можливість угрупування даних по центрах відповідальності.
Програма ІНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН не має конкурентів по сукупності параметрів: ціна і функції, що реалізовуються.
В стандартне постачання програми ІНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН як складові частини входять програми ІНОТЕК ЗАРПЛАТА і ІНОТЕК ДОКУМЕНТИ.
Опционально поставляється модуль планування і контролю виконання бюджету
ІНОТЕК БЮДЖЕТ, а також модулі: ІНОТЕК ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ІНОТЕК СКЛАД і ІНОТЕК АРХІВАТОР. Програма ІНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН має перемиканий двомовний російський-англійський інтерфейс.
Програма ІНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН забезпечує:

Введення одночасне двох рівноправних журналів господарських операцій кожен по своєму плану …

програма →

Схожі записи

Централізована бухгалтерія на базі додатку ПІКУ Бухгалтерія

Wednesday, October 15th, 2008

З цієї причини зараз розвивається ринок послуг, так званих «централізованих бухгалтерій» . Колектив бухгалтерів і аудиторів організовують бухгалтерію, яка обслуговує декілька невеликих організацій або Пбюлов. Централізовані бухгалтерії вирішують в основному задачі зведеного бухгалтерського обліку, хоча це - не правило. На «місцях» підприємці і їх підлеглі оформляють первинні бухгалтерські документи, які періодично передаються в централізовану бухгалтерію .

. Бухгалтерія обробляє їх, реєструє в базі даних господарські операції, коректує діяльність клієнтів, створює пакет зведених регістрів бухгалтерського обліку, складає звітну документацію, здає її в податкові органи і т.д. Іншими словами, виконує майже всю рутинну роботу бухгалтера.
Для того, щоб собівартість виконуваних централізованої бухгалтерії робіт стала нижча за вартість роботи бухгалтера по найму в первинній організації, необхідно оптимізувати її роботу у всіх аспектах. Важливим є вибір бухгалтерської програми, на якій тримається обробка і зберігання даних. Увазі читачів пропонується програмний комплекс на основі …

програма →

Схожі записи